post@nordino.no

Kursy języka norweskiego

Kursy języka norweskiego

0

Nasza szkoła oferujelære norsk kursy na różnym poziomie zaawansowania. Naszym celem jest kształcenie kursantów wg. międzynarodowych standardów CEFR,. Kładziemy nacisk na  kształcenie umiejętności czytania, pisania, mówienia, i rozumienia ze słuchu. Poza tym uczymy różnych strategii komunikacyjnych, oraz staramy się dostosować słownictwo i zagadnienia kursu do preferencji lug profilu zawodowego kursantów. Zapisując się na kurs języka norweskiego w szkole  NORDINO spotkasz wykwalifikowaną kadrę. Nasi lektorzy  to osoby, które zajmują się dydaktyką języków obcych od wielu lat.

 

 

Poziomy zaawanosowania

A1 (podstawowy) –  Osoba na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty związane z codzienną komunikacją. Potrafi przedstawić siebie i innych, odpowiadać i zadawać pytania dotyczące życia prywatnego, miejsca zamieszkania. Potrafi nazywać obiekty wokół siebie, prowadzić konwersacje pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i jest chętny do pomocy.

A2 (podstawowy) – Osoba na tym poziomie ma opanowne wyrażenia, będące czesto używane w życiu codziennym (praca, rodzina, zakupy) w większym stopniu zaawansowania niż poziom A1. Potrafi opisać swoje pochodzenie i otoczenie, zna liczebniki główne i porządkowe, układa gramatyczne zdania (zna szyk zdań, potrafi odmieniać rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki)
B1 (średniozaawansowany) –  Osoba na tym poziomie posiada następujące umiejętności: potrafi porozumieć się w większosci sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w życiu codziennym; potrafi rozmawiać  na różne tematy, które są znane lub są dla niej interesujące, komunikuje doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje. Ma wystarczający zasób słów, aby rozmawiać o swoich planach na przyszłość.

B2/C1 (zaawansowony) – Poziom Bergenstesten. Osoba na tym poziomie potrafi zrozumieć złożone teksty na tematy konkretne i abstrakcyjne, Potrafi prowadzić płynną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka norweskiego. Potrafi wypowiadać się ustnie i pisemnie na szereg tematów, potrafiąc argumentować swoje zdanie. Na poziomie C1 osoba swobodnie komunikuje się w języku norweskim w szkole, pracy, wśród znajomych. Sprawnie posługuję się regułami organizacji tekstu.

Nasza oferta:

kursy weekendowe, standardowe, wieczorowe, dzienne

lekcje indywidualne

konwersacje w języku norweskim

kursy przygotowujące do BERGENSTESTEN

ceny dotyczą wszystkich poziomów (A1, A2, B1, B2/C1)

kurs języka norweskiego standardowy dzienny 60 godz.           4990 NOK
kurs języka norweskiego wieczorowy 30 godz.           2500 NOK
kurs języka norweskiego intensywny 100 godz (czas trwania: 1 miesiąc)           7990 NOK
kurs języka norweskiego weekendowy 30 godz.           3500 NOK
lekcje indywidualne języka norweskiego           350 NOK / godz.
konwersacje w języku norweskim           350 NOK / godz.

Plan kursów może się zmienieć. Aby kurs wystartował, wymagene jest min. 5 uczestników. Zwrot pieniędzy w przypadku, gdy na kurs nie zapiszę się wymagana liczba osób.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
Kurs norweskiego B2/C1 (30 godz.)
start –
09.30
13.30
koniec –
Kurs norweskiego B2 (30 godz.)
start – ?
17.30
20.30
koniec – ?
Kurs norweskiego B2 (30 godz.)
start – ?
17.30
20.30
koniec – ?

Środa

Piątek

Sobota

No events available!
No events hours available!
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
Kurs norweskiego B2 (30 godz.)
start – ?
17.30
20.30
koniec – ?
Kurs norweskiego B2 (30 godz.)
start – ?
17.30
20.30
koniec – ?

Środa

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
Kurs norweskiego B2/C1 (30 godz.)
start –
09.30
13.30
koniec –
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!