post@nordino.no

PRISLISTE

Home / PRISLISTE

PRISLISTE

Vi tar ikke noen provisjon fra skatterefusjonen. Hvis du trenger å oversette noen fra norsk til andre språk som engelsk, svensk, farsi, darci, ta gjerne kontakt med oss. Vi skal gjøre alt for å møte behovet ditt.
Polsk-norsk, norsk-polsk oversettelse
Tolking og andre tjenester
Stantard tolking          350 NOK / h**
Tolking på NAV, Skatteettaten          350 NOK / h**
Telefon til NAV, Skatteettaten          350 NOK / h**
Oversettelse
standard oversettelse                                       350 NOK / 1 s.
teknisk, juridisk, medisinsk                                        450 NOK / 1 s.
Oversettelsen av CV-er                                       450 NOK / 1 s.
Oversettelse og korrektur av CV-er                                       550 NOK / tjeneste
Oversettelse av websider                                       2 NOK / ord
Autorisert oversettelse                                      individuel prisantydning
Skattetjenester:
Skatteoppgjøret – pendler     1450 NOK*
Skatteoppgjøret – klasse 2     1450 NOK*
Skatteoppgjøret – Standardfradrag (10%)    1450 NOK*
Skatteoppgjøret – Standardfradrag for sjømenn     1450 NOK*
Standard skatteoppgjøret for personer med fast opphold i Norge     1450 NOK*
Dagpenger:
Søknad om dagpenger                       800 NOK*
Søknad om barnetryg                       800 NOK*
Søknad om barnetryg og kontantstøtte                        1200 NOK*
Søknand om foreldrepenger                        900 NOK*
Søknad om foreldrepenger og engangsstønad                        900 NOK*
Søknad om dagpenger                       350 NOK*
Søknad om dagpenger samt registrering i systemet til Nav                       1100 NOK*
Søknad om gjenopptakk av dagpenger                       450 NOK*
Søknad om utstedelse av attest PD U2 (tidligere E-303)                       350  NOK*
Andre tjenester og klage:
Klage på Navs vedtak                                           1100 NOK
Forskjellige klager, for eksempel vedtaket til Skatteetatten                                           600-1200 NOK*
Søknad om blankett E-106 / E-109 (Helfo)                                            500 NOK
Søknad om flytting fra Norge eller endring av bostedsadresse                                             350 NOK
Søknad om skattekort                                            400 NOK
Bestilling av Europeisk helsetrygkort                                            400 NOK
andre ting/td>                             individuell prisantydning

*  25% mva kommer i tillegg

** det er dobbelt pris for den første timen, og så 350 kr for hver påbegynt time.
*** Man kan forhandle prisene ved flere bestillinger.
**** 1 side består av 1400 tegn