post@nordino.no

Norskkurs

Norskkurs

0

Vårt spårksenter tilbyrlære norsk kurser på forskjellige nivåer. Vårt mål er å undervise språket etter CEFR-kriteriene som setter fokus på utvikling av lesing, skriving, lytteforståelsen og evnene til å utrykke seg muntlig. Dessuten lærer vi våre deltakere om forskjellige kommunikasjonsstrategier samtidig som vi ser til at ordforråd og emneutvalg skal tilpasses gruppens yrkesprofil eller preferansers. Velger du å delta på norskkurset skal du møte gode lærere som har jobbet med opplæring av fremmedspråk i mange år eller har hatt prestisjetunge stillinger i Norge knyttet til enten det private eller offentlige sektoren.

 

 

Språknivåer

A1 (grunnleggende) — Man bruker enkle uttrykk knyttet til hverdagen. Han eller hun kan presentere seg selv og andre, kan stille og svare på spørsmål som angår privatliv, bosetting, kan navngi objekter rundt seg og kan samtale med andre i tilfelle samtalepartneren snakker langsomt og viser hensikt til de lave språkferdighetene.

A2 (grunnleggende) — man kan bruke uttrykk knyttet til hverdagen (jobb, familie, mathandling) i større grad en på A1-nivået. Han eller hun kan beskrive sin omgivelse, har kjennskap til ordenstall, årstall, rekketall. Han eller hun uttrykke seg gramatisk korrekt til en viss grad (bruker riktig ordstilling, kan bøye substantiv, adjektiv, verb).
B1 (mellomliggende) — man klarer å kommunisere i de fleste komunikasjonssammenhengene knyttet til hverdagen, kan snakke om emnene som er kjent eller interessant, kan komunisere erfaringer, drømmer, forhåpninger, ambisjoner. Han eller hun har tilstrekkelig antallet ord for å kunne snakke om fremtidsplaner.

B2/C1 (avansert) — Bergenstestensnivået. Man kar forstå komplekse tekster som omtaler konkrete eller abstrakte emner, kan føre en samtale med morsmåltaler uten hinder. Han eller hun kan gi utrykk for sin mening skriftlig og muntlig og kan argumentere den. Man kan kumunisere på de fleste stedene: jobb, skole, med bekjente. Han eller hun kan anvende tekstbindingsregler.

TILBUD:

helgkurs, dagkurs, kveldskurs

private timer

konversasjoner på norsk

forberedelsen til BERGENSTESTEN

Prisene gjelder alle nivåer (A1,A2,B1,B2/C1)

standard norskkurs 60 t.           4990 NOK
kveldskurs 30 t.           2500 NOK
intensivt norskkurs 100 t.(varighet – 1 måned)           7990 NOK
helgkurs 30 godz.           3500 NOK
private timer           350 NOK / godz.
konversasjoner           350 NOK / godz.

Forendringer kan skje i kursplanen.det kreves min. 5 deltakere for at kurset skal starte. Refusjon av penger i fall kurset ikke tar av.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
Kurs norweskiego B2/C1 (30 godz.)
start –
09.30
13.30
koniec –
Kurs norweskiego B2 (30 godz.)
start – ?
17.30
20.30
koniec – ?
Kurs norweskiego B2 (30 godz.)
start – ?
17.30
20.30
koniec – ?

Środa

Piątek

Sobota

No events available!
No events hours available!
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
Kurs norweskiego B2 (30 godz.)
start – ?
17.30
20.30
koniec – ?
Kurs norweskiego B2 (30 godz.)
start – ?
17.30
20.30
koniec – ?

Środa

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
Kurs norweskiego B2/C1 (30 godz.)
start –
09.30
13.30
koniec –
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!