post@nordino.no

Vi hjelper deg med business

Home / Vi hjelper deg med business

Vi hjelper deg med business

Norsk-polsk foretak med lang erfaring på markedet. Vi støtter handelsformidling og hjelper polske og norske firmaer å samarbeide med hverandre. Med hjelp av våre spesialister med erfaring fra både det norske og polske markedet, driver vårt foretak med markedsføringen til de polske foretakene i Skandinavien.

Vår virksomhet har følgende omfang:

 1. Markedsføring
 2. Markedsundersøkelsen
 3. Webdesign, brosyrje og reklamer i norsk
 4. formidling av handelssamtaler mellom de nordiske partene.
 5. Finansering – hvordan skaffe midler for virksomhet i Norge.
 6. Investering – hvordan best investere penger.
 7. Hjelp ved oppsett av budsjett.
 8. Regnskapsanalysen
 9. Formal og meritorisk hjelp med kundestøtte.
 10. Tolking av kurser, konferanser, møter osv.
 11. Formidling i rettslige og offisielle saker.
 12. Kulturutveksling mellom Polen og Skandinavien

Vårt foretak vil stadig møte kundenes behov. Bortsett fra rettslige og offisielle saker, setter vi stor pris på markedsføring. En effektiv påvirkning av kunder som går ut på infoermering om foretakets tjenester eller virksomhetsområdet, er en av de nøkkelelementene som avgjør suksessen til foretaket. Markedsføring forutsetter en rekke elementer: en kilde (firma, eller en person som selger tjenester eller varer), en beskjed og en kommunikasjonskanal, dvs. reklamespråk. En god markedsføringskampanje består av en rekke elementer som samarbeider med hverandre. For å vinne kunder, må vi ta i betrakting deres behov, preferanser, interesser og framfor alt må vi lage beskjeder i målform som er forståelig for dem.

Av erfaring vet vi at den effektive markedsføringskampanjen er avgjørende for eksistensen av et foretak på det norske markedet.
Vi vil at våre tjenester skal tilpasses best mulig kundenes behov. Derfor jobber vi tett på å skape og fremme foretakets image.

Vi tilbyr følgende:

projekt graficzny

grafisk design (logo osv.)

brosjyredesign

Webdesign

nordino social media

Sosialle medier (Facebook, Twitter, Google)

nordino – webbbutikk

Webbutikk

nordino pozycjonowanie

Posisjonering

hosting nordino

Hosting

newsletter i mailing nordino

e-poster og nyhetsbrev

oversettelse av websider til norsk